-0%
TIRADITO DE SALMON1
TIRADITO DE SALMON2

TIRADITO DE SALMON

$ 19.000

TIRADITO DE SALMON, ACOMPAÑADO DE SALSA NIKKEY